UVLS_logo UVLS izreke
NASLOVNA SLOBODNO ZIDARSTVO VELIKA LOŽA  HUMANITARNI RAD BIBLIOTEKA KONTAKT Srb. /Eng.


slobodno_zidarstvo

SLOBODNO ZIDARSTVO U SVETU

ISTORIJAT SLOBODNOG ZIDARSTVA U SRBIJI

POZNATI SLOBODNI ZIDARI

KAKO POSTATI SLOBODNI ZIDAR

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA


Questions_about_Freemasonry


novosti_i_dogadjaji 

O favorizovanju

Da li se od Slobodnih Zidara očekuje da na štetu drugih preferiraju kolege Masone prilikom zapošlјavanja, unapređenja, zaklјučivanja ugovora i slično?

Apsolutno ne. To bi bila zloupotreba članstva i predmet je disciplinske odgovornosti Masona.

Prilikom ulaska u Slobodno Zidarstvo svaki kandidat nedvosmisleno navodi da ne očekuje nikakvu materijalnu dobit od svog članstva.

U različitim fazama tokom tri ceremonije njegovog prijema i kada mu se predaje sertifikat Velike Lože o obavlјenom prijemu, on se strogo opominje da se neće tolerisati pokušaji pridobijanja protekcije ili materijalne dobiti za njega samog ili druge i da je to zloupotreba članstva.

Knjiga Konstitucija, koju dobija svaki kandidat sadrži stroga pravila vezana za zloupotrebu članstva, koja mogu rezultirati kaznama, koje variraju između privremene suspenzije i izbacivanja.

Da li je istina da se Slobodni Zidari brinu samo o sebi?

Nije. Od svojih najranijih dana Slobodno Zidarstvo bilo je uklјučeno u dobrotvorne aktivnosti. Od samog početka Slobodno Zidarstvo pružalo je podršku ne samo udovicama i siročićima Slobodnog Zidarstva, već takođe mnogim drugim članovima zajednice. Osnovni princip je solidarnost, podrška a ne davanje milostinje.

Ko može postati član?

Članstvo je otvoreno za lјude svih vera koji se pridržavaju zakona, koji su dobrog karaktera i koji priznaju veru u Boga.Slobodno Zidarstvo je multirasna i multikulturna organizacija. Privlači lјude dobre volјe iz svih oblasti društva u svoje članstvo.

Zašto se lјudi pridružuju i ostaju članovi?

Ljudi postaju Slobodni Zidari iz različitih razloga, neki zbog porodične tradicije, drugi na preporuku prijatelјa ili iz radoznalosti, da saznaju o čemu se radi.

Oni koji postanu aktivni članovi i koji napreduju u Slobodnom Zidarstvu rade to islјučivo jer uživaju u tome. Oni uživaju u izazovima i kolegijalnosti koje nudi Slobodno Zidarstvo. Međutim, to je više od običnog uživanja.

Učešće u dramatizovanim moralnim lekcijama i rad lože pruža članu jedinstvenu priliku da nauči više o sebi i ohrabruje ga da živi tako da uvek teži tome da postane bolјi čovek, ne bolјi od nekog drugog, već bolјi od samog sebe i tako uzoran član društva.

Od svakog Slobodnog Zidara se zahteva da se nauči poniznosti i da je pokaže kroz inicijaciju. Zatim, napredujući kroz niz stepena, on dobija uvid u sve složenije moralne i filozofske koncepte i prihvata mnoštvo izazova i odgovornosti koje su i podsticajne i jedan vid nagrade.

Struktura i rad lože i sled ceremonijalnih događaja, koje obično prate društvena okuplјanja, nude članovima uslove za zajedništvo, timski rad, razvoj ličnosti i uživanje u razmeni iskustava.

ČESTO POSTAVLJANJA PITANJA

Šta znači biti Slobodni Zidar?

Kako protiče sastanak lože?

Sastanak se sastoji iz dva dela. Kao i u svakom udruženju postoji određena administrativna procedura – primedbe sa zadnjeg sastanka, predlaganje i glasanje za nove članove, raspravlјanje i glasanje o finansijskim pitanjima, izbor činovnika, novosti i korespondencija. Zatim ceremonija primanja novih Masona i godišnje postavlјenje Majstora i službenika. Tri obreda za primanje novog Masona sastoje se iz dva dela – malog dramskog uputstva o principima i lekcijama koje se uče u Zanatu, praćene predavanjem u kojem se govori o različitim dužnostima kandidata.

Da li je ritual deplasiran u modernom društvu?

Ne. Ritual je zajedničko iskustvo koje povezuje članove. Korišćenje drame, alegorije i simbolizma utiskuje principe i učenja čvršće u svest svakog kandidata nego prenošenje prozaičnim savremenim jezikom.

Zašto odrasli lјudi trče okolo sa podvrnutim pantalonama?


Istina je da kandidati moraju da podvrnu pantalone tokom tri ceremonije tokom kojih se primaju u članstvo. Kada se izvadi iz kontesta, ovo može izgledati zabavno, ali kao i mnogi drugi aspekti Slobodnog Zidarstva, ima simbolično značenje.

Zašto nosite regalije?

Nošenje regalija ima istorijski i simbolički značaj i, poput uniforme, treba da ukaže na čin članova u organizaciji.

Koliko košta biti Slobodni Zidar?

To zavisi od lože do lože, ali ko god želi da se priklјuči, može naći ložu koja odgovara njegovom džepu. Prilikom ulaska plaća se naknada za inicijaciju i kecelјa. Član plaća godišnju članarinu loži, što pokriva njegovo članstvo i administrativne troškove rada lože. Uobičajen je obrok posle sastanka; njegovi troškovi mogu biti uklјučeni u godišnju članarinu ili plaćeni svaki put posebno. Odluka o Dobrotvornim davanjima je isklјučivo na svakom članu, ali ona ne treba da nanese štetu njegovim drugim obavezama. Slično tome, on može postati član u onoliko loža koliko mu to dozvolјavaju njegovo vreme i džep sve dok to nema štetan uticaj na njegov porodični život i obaveze.

 

Pitanje tajnosti društva

Slobodno Zidarstvo nije tajno društvo, ali sastanci loža, poput sastanaka mnogih drugih društvenih i profesionalnih udruženja, privatne su prilike, otvorene samo za članove.

Slobodni zidari podstaknuti su da otvoreno govore o svom članstvu, imajući na umu da oni to ne rade zbog svoje lične ili koristi drugih.

Kako su članovi ponekad predmet diskriminacije, što može negativno uticati na njihovo zaposlenje ili druge aspekte njihovih života, neki slobodni zidari razumlјivo su uzdržani u razgovorima o njihovom članstvu.

Kao i mnoge druge nacionalne organizacije, Ujedinjene Velike Lože Srbije ne objavlјuju spisak članova i neće otkrivati imena ili detalјe vezane za svoje članove bez njihove dozvole, ali lista članova stavlјa se na raspolaganje po zahtevu javnih Vlasti.

Konstitucije, Propisi i Cilјevi Slobodnog Zidarstva dostupni su javnosti.

Datumi sastanaka, mesta i prostorije koje koriste Slobodni Zidari lako se mogu prepoznati, navedena su u telefonskim imenicima i u mnogim oblastima koristi ih lokalna zajednica za aktivnosti koje se ne tiču Slobodnog Zidarstva.

Rituali i ceremonije koje sprovode Slobodni Zidari radi prenošenja principa Slobodnog Zidarstva na nove članove prvi put su prikazani javnosti 1723. godine. Oni uklјučuju tradicionalne oblike priznavanja, koje Slobodni Zidari u osnovi koriste kako bi dokazali svoj identitet i kvalifikacije prilikom ulaženja na sastanak Masona.
Ovo uklјućuje rukovanje o kojem se mnogo piše, a što se danas teško može smatrati pravom tajnom; za srednjovekovne Slobodne Zidare ono je bilo isto što i ‘lični identifikacioni broj’, koji ograničava pristup samo kvalifikovanim članovima.

Hilјade knjiga su napisane na temu Slobodnog Zidarstva i lako su dostupne javnosti. Slobodno Zidarstvo nudi glasnogovornike i saopštenja za medije i omogućava razgovore interesnim grupama po potrebi.

Koja obećanja daju Slobodni Zidari?

Novi članovi daju svečano obećanje vezano za njihovo ponašanje u loži i u društvu.

Ova obećanja slična su onima koja se daju u sudu ili pri ulasku u mnoge druge organizacije.

Svaki član takođe obećava da će čuvati u tajnosti tradicionalne metode dokazivanja da je Slobodni Zidar, koje će koristiti prilikom posete loži u kojoj nije poznat.

Članovi se takođe obavezuju da neće koristiti svoje članstvo radi lične dobiti ili napredovanja; neuspeh u poštovanju ovog principa ili spuštanje ispod standarda koji su očekivani od Slobodnog Zidara može voditi isklјučenju.

SADRŽAJ: NASLOVNASLOBODNO ZIDARSTVOVELIKA LOŽAHUMANITARNI RADBIBLIOTEKA KONTAKTNOVOSTI I DOGAƉAJI SLOBODNO ZIDARSTVO U SVETUISTORIJAT SLOBODNOG ZIDARSTVA U SRBIJIPOZNATI SLOBODNI ZIDARIKAKO POSTATI SLOBODNI ZIDARČESTO POSTAVLJANJA PITANJAKONKORDATSKA TELAMEƉUNARODNI ODNOSIIZDAVAŠTVO NEIMARKORISNI LINKOVI

copyright