1717. Četiri engleske lože udružuju se i prave prvu Veliku ložu u svetu.

1723. Objavlјena je Konstitucija Džejmsa Andersona (Stare dužnosti).

1724. Osnovana je Velika loža Irske.

1725. Englski emigranti osnovaju prvu ložu u Parizu.

1728. Osniva se prva loža na evropskom kontinentu u Madridu. Englez je njen osnivač.

1730. Engleski uselјenik osniva prvu ložu u Severnoj Americi; osniva se prva engleska kolonijalna loža na indijskom potkontinentu.

1731. Franc Stefan od Lotringije (od 1737. suprug Marije Terezije, od 1745. rimsko-nemački car Franc I) postaje član lože engleskih poslanika u Hagu.

1731. Englezi osnivaju u Rusiji prvu ložu (St. Peterburgu); u to vreme pod engleskom Velikom ložom radi 104 lože.

1733. Osniva se prva loža u Firenci.

1735. Osniva se prva loža u Pragu.

1736. Osniva se Velika loža Škotske.

1737. Osniva se prva loža u Hamburgu (od 1740 pod imenom Absalom); zabrana slobodnog zidarstva u Francuskoj i Toskani.

1738. Princ naslednik krune Fridrih (od 1740 kralј Fridrih II, Veliki) primlјen je u članstvo u svojoj rezidenciji u Rajnsbergu; papa Klement XII prvi put objavlјuje protiv slobodnog zidarstva bulu „In eminenenti", kojoj slede mnoge druge tokom narednih decenija od drugih papa; zabrana slobodnog zidarstva u Hamburgu, Veneciji, Španiji, Portugalu i Polјskoj.

1739. Inkvizicija progoni slobodne zidare u severnoj Italiji, Španiji i Portugalu.

1740. Kralј Fridrih II Veliki - osniva u Berlinu ložu (kasnije Veliku ložu) „Aux Trois Globes" (Kod tri globusa) i javno priznaje svoje članstvo u savezu slobodnih zidara.

1742. Osnivanje prve lože u Beču, lože „Kod tri topa", koja se naredbom Marije Terezije zatvara posle tri meseca, ali se pretpostavlјa da je i dalјe radila.

1747. Osnivanje prve lože u Lembergu.

1748. Zabrana slobodnog zidarstva u Turskoj.

1751. Osnivanje druge lože u Londonu, kasnije nazvane „Antients", koja stoji naspram one osnovane 1717. pod nazivom „Moderns".

1754. Osnivanje „Stroge opservacije" u Nemačkoj.

1755. Osnivanje Velike lože u Francuskoj.

1756. Osnivanje Velike nacionalne lože Holandije. 1759. Osnivanje prve lože u Glini (danas R Hrvatska). 1766. Marija Terezija zabranjuje svim državnim činovnicima članstvo u slobodnozidarskim i rozenkrojcerskim društvima; Johan Gotfrid Herder je primlјen u ložu „Kod mača" (Zum Schwert) u Rigi.

1770. Osnivanje Velike zemalјske lože slobodnih zidara Nemačke u Berlinu pod vođstvom Johana Vilhelma Kelnera fon Cinendorfa po ritualu koji je on lično modifikovao po švedsko-hrišćanskom učenju.

1771. Lesingov prijem u ložu „Kod tri ruže" (Zu den drei Rosen) u Hamburgu.

1773. Osnivanje Velikog orijenta Francuske.

1775. Osnivanje Draškovićeve Opservancije u Mađarskoj.
Džordž Vašington 1776. Car Josif II odbija da postane slobodni zidar; američka Deklaracija o nezavisnosti; osnivanje reda iluminata.

1777. Osnivanje austrijske Provincijske Velike lože pod okrilјem Velike zemalјske lože slobodnih zidara Nemačke; osnivanje prve lože u Insbruku.

1778. Francuski filozof Volter postaje slobodni zidar u Parizu.

1780. Gete postaje slobodni zidar u Vajmaru.
1781. Osnivanje lože „Kod istinskog jedinstva" (Zur wahren Eintracht); (Ignac fon Born uvodi od 1782. takozvane „lože vežbaonice").

1782. Prva loža u Štajerskoj (osnovana u Mariboru, preselјena 1783. u Gracu).

1783. Osnivanje loža u Insbruku, Klagenfurtu, Lincu, Salcburgu, Beču i u naslednim zemlјama Habsburgovaca.

1784. Osnivanje Velike lože Austrije sa sedam Provincijskih Velikih loža za Austriju i nasledne zemlјe Habsburgovaca; Mocart postaje član slobodnih zidara u Beču; izborni knez Bavarske Karl Teodor zabranjuje sva tajna udruženja; osnivanje Velikog orijenta Polјske i Litvanije; u Beču se prvi put izdaje „Slobodnozidarski žurnal" (Journal fiir Freimaurer); prvi put se osniva jedna loža za obojene (Prince Hall Lodge).

1785. Jozef Hajdn i Leopold Mocart postaju slobodni zidari u Beču; Car Josip II objavlјuje dekret br. 1043 (Handbillet „Freimaurer Patent") o ograničavanju broja loža.

1791. Praizvedba Mocartove orege „čarobna frula" u Beču.

1794. Uspavlјivanje poslednje preostale aktivne lože u Austriji.

1795. Zabrana masonskih sastanaka u naslednim zemlјama Habsburgovaca i Mađarskoj.

1798. Osnivanje treće pruske Velike lože Rojal Jork pod imenom Prijatelјstvo u Berlinu; Edikt kralјa Fridriha Vilhelma III o zabrani svih tajnih društava sa izuzetkom tri postojeće staropruske Velike lože i njihovih sestrinskih loža.

1801. Franjo II zabranjuje svojim činovnicima članstvo u tajnim udruženjima; U Čarlstonu (SAD) osnivanje prvog Najvišeg saveta starog i prihvaćenog (škotskog) rituala, potom nazvanog kao „Mother Council of the world".

1803. Car Aleksandar I ukida zabranu loža u Rusiji.

1811. Osnivanje Velike lože u Hamburgu, Bajrojtu i Saksoniji.

1813. Dve Velike lože Engleske („Moderns" i „Antients") spajaju se u jednu Ujedinjenu Veliku ložu Engleske.

1814. Zabrana loža u Italiji i Španiji.

1823. U Nemačkoj se Eklektički savez konstituiše kao Velika loža; osnivanje prve južnoameričke Velike lože u Brazilu.
Slika Vilijama Blejka 1824. Osnivanje prve Velike lože Centralne Amerike na Haitiju.

1829. Osnivanje Velike lože „Kod sunca" (Zur Sonne) u Bajrotu.

1841. Franc List postaje slobodni zidar u Frankfurtu na Majni.

1844. Osnivanje švajcarske Velike lože „Alpina".

1846. Osnivanje Velike lože „Kod jedinstva" (Zur Eintracht) u Darmštatu.

1858. Osnivanje Velike zemalјske lože Danske.

1859. Osnivanje Velikog orijenta Portugalije.

1861. Osnivanje Velikog orijenta Italije.

1868. Osnivanje Velikog orijenta Grčke i Velikog orijenta Španije.

1870. Osnivanje Velike lože Mađarske za tri jovanovska stepena.

1871. Osnivanje prve austrijske „pogranične lože" zbog različitih propisa za udruženja u Austriji i Mađarskoj: profano udruženje u Beču, ritualni rad na mađarskom tlu, do 1918. ukupno je osnovano 16 ovakvih loža; osnivanje Velikog orijenta Mađarske.

1876. Osnovana loža „Svetlosti Balkana" u Beogradu pod okrilјem Velikog orijenta Italije i Velikog majstora Garibaldija i zamenika Macinija.

1877. Veliki orijent Francuske odvaja se iz regularnog masonstva.

1881. Osniva se druga srpska loža „Srpska zadruga" u Beogradu pod okrilјem Velikog orijenta Italije.

1883. Osnovana loža „Sloga rad i postojanstvo" u Beogradu pod okrilјem Velikog orijenta Italije.

1884. Osnovana prva Velika loža Australije.

1886. Spajanje dve slobodnozidarske institucije u Mađarskoj u jednu Simboličku veliku ložu Mađarske.

1891. Osnivanje Velike zemalјske lože Norveške; pod okrilјem Velike simboličke lože Mađarske osnovana u Beogradu loža „Pobratim".

1892. Osniva se loža „Nemanja" u Nišu uz pomoć braće iz lože „Pobratim".

1896. Antimasonski kongres u Trijentu sa centralnom temom o Leu Takslu, koji od 1885. objavlјuje antimasonske knjige, ali se sam otkriva kao prevarant.

1897. Antimasonski dan u Beču kome predsedava kardinal Anton Gruša.

1903. Otvaranje svetskog masonskog poslovnog centra u Švajcarskoj.

1905. Osnivanje „Universala Framasona Ligo", udruženja masona koji govore esperanto jezikom iz koga izrasta

1913. Univerzalana slobodnozidarska liga (UFL) kao međunarodno udruženje slobodnih zidara; u Beču Carski sud ne dozvolјav osnivanje slobodnozidarskih loža.

1907. Osnivanje slobodnozidarskog saveza „Kod izlazećeg sunca" (Zur aufgehenden Sonne) u Nirnbergu.

1909. Osnivanje lože „Ujedinjenje" u Beogradu pod zaštitom Velikog orijenta Francuske; osnovana u Beogradu radionica Ružinog krsta za rad po sistemu Škotskog rituala do 18. sepena pod zaštitom Vrhovnog saveta Rumunije.

1910. Osnivanje lože „Šumadija" pod zaštitom Velike lože Hamburga.

1912. Počeo rad Vrhovnog saveta škotskog rituala Srbije pod zaštitom Vrhovnog saveta Grčke; Uneta svetlost u novosagrađeni masonski hram u Beogradu na Vračaru.

1913. Osnivanje Velike nacionalne lože Francuske.

1918. Osnivanje Velike lože Beča ujedinjenjem 14 pograničnih loža.

1919. Osnivanje Velike lože „Jugoslavija" u Zagrebu; Službeno raspuštanje Simboličke Velike lože Mađarske.

1920. Osnivanje (na nemačkom jeziku) Velike lože „Lesing kod tri prstena" (Lessing zu den drei Ringen) u Čehoslovačkoj; osnivanje norveške Velike lože „Polarstjernen".

1921. Osnivanje Association Maconnique International (AMI), međunarodnog udruženja Velikih loža; osnivanje Nacionalne Velike lože Polјske.

1923. Osnivanje Nacionalne Velike lože Čehoslovačke. Osnivanje Nacionalne velike lože Rumunije.

1925. Zabrana slobodnog zidarstva u Italiji; osnivanje Velike lože Finske; osnivanje Velikog orijenta Rumunije.

1929. Ujedinjena Velika loža Engleske objavlјuje osam osnovnih principa („Basic Principles") kao osnove priznanja neke Velike lože (1989 izdanje obnovlјeno).

1930. Osnivanje Simboličke Velike lože Nemačke.

1933. Nemačke lože se same gase ili pokušavaju preimenovanjem da se održe kao nacionalno-hrišćanski red; 1934-46 vlastodršci zabranjuju i njih.

1937. U Švajcarskoj na referendumu građani se izjašnjavaju protiv zabrane slobodnog zidarstva.

1938. Zabrana slobodnog zidarstva u Austriji.

1940. Pod pritiskom Hitlera i Musolinija zabranjen je rad svih loža u Jugoslaviji.

1945. Početak uspostavlјanja rada masonskih loža i Velikih loža u Nemačkoj i Austriji.

1948. Donošenje Deklaracije Ujedinjenih nacija o lјudskim pravima.

1949. Osnovana Ujedinjena Velika loža slobodnih zidara (kasnije A.F.A.M.) Nemačke. Osnivaju je 174 lože od ukupno devet Velikih loža;

1955. objavlјena „Magna Charta nemačkih slobodnih zidara".

1954. Knjigu austrijskog Velikog majstora Bernharda Šajhelbauera „Jovanovski slobodni zidari" Vatikan stavlјa na listu zabranjenih knjiga.

1958. Osnovana „Ujedinjena Velika loža Nemačke", savez kome pripadaju gotovo sve nemačke aktivne Velike lože i kome se od 1970. sve ostale Velike lože priklјučuju.

1970. „Lihtenauerska deklaracija" o dijalogu crkve i slobodnog zidarstva.

1974. Osnovan austrijski slobodnozidarski muzej u dvorcu Rozenau.

1980. Nemačka biskupska konferencija objavlјuje nepomirlјivost crkve sa slobodnim zidarstvom.

1981. Proglas Kongregacije za pitanje vere u kome se ističe da ulazak u slobodno zidarstvo ima za posledicu isklјučenje iz crkve, proglas će biti ponovlјen u predvečerje stupanja na snagu novog kodeksa Iuris Canonici.

1983. Nov crkveno pravo, „Codex Iuris Canonici", stupa na snagu, u njemu se ne pominje više izričito slobodno zidarstvo, ali se ističe da i dalјe ostaje na snazi pravilo ekskomunikacije pripadnika anticrkvenih organizacija.

1989. Obnavlјa se Simbolička Velika loža Mađarske.

1990. Obnavlјa se Velika loža Čehoslovačke i Velika loža „ Jugoslavija" u Beogradu.

1992. Obnovlјena Velika loža Rusije.

1993. Deo bratstva Velike Lože "Jugoslavija", marta 1993. godine u Riminiju, Italija, održava vanrednu skupštinu, održava izbore i menja naziv u Regularna Velika Loža "Jugoslavija". I pored toga, jedan broj loža nastavlјa sa radom u Velikoj Loži "Jugoslavija"; obnovlјena Nacionalna Velika Loža Rumunije; Ujedinjena Velika Loža Engleske priznala osnovanu Regularnu Veliku Ložu Italije i povukla priznanje Velikom Orijentu Italije.

1994. 60. Svetski kongres Univerzalne slobodnozidarske lige (UFL) u Beču.

1997. Osnovana Velika loža Hrvatske.

1999. Osnovana Velika loža Slovenije.

2001. godine deo članstva izašao iz Velike Lože Rusije i osnovao organizaciju Regularna Velika Loža Rusije.

2002. godine osnovana Velika Loža Litvanije; prvak anglikanske crkve označio je slobodno zidarstvo nesaglasno hrišćanstvu.

2003. godine osnovana Velika Lože Letonije.

2004. godine osnovana Suverena Velika Loža Malta.

2005. godine CMI povukla priznanje Velikoj Loži Ekvadora; osnovana Velika Loža Kralјevine Maroko; Velika Loža Andore osnovala pod sobom ložu na engleskom jeziku; osnovana Velika Loža Mauricijusa; osnovana Velika Loža Makedonije; osnovan Veliki Orijent Rumunije; osnovana Velika Loža Ukrajine; osnovana Velika Loža Bosne i Hercegovine;

2006. godine Regularna Velika Loža “Jugoslavija” menja naziv u Regularna Velika Loža Srbije, ali te iste godine, veliki deo braće i loža iz Regularne Velike Lože, formiraju Ujedinjene Velike Lože Srbije; Velika Loža Grčke postavila na Kipru Veliku Ložu Kipra; devet loža odvojilo se od Velike Lože Filipina i osnovalo Nezavisnu Veliku Ložu slobodnih i priznatih masona filipinskih ostrva;

2007. godine osnovana Velika Loža Crne Gore; odvojila se grupa od Velike Lože Paragvaja i osnovala Veliku Simboličku Ložu Paragvaja.

2008. Data je povelja i konstituisana Nacionalna Velika Loža Azerbejdžana od strane Velike Lože Distrikta Kolumbije i Velike Lože Rusije u mestu Baku u Azerbejdžanu. Velika Loža Irske i Velika Loža Škotske zajedno su osveštale Veliku Ložu Gane.

2011. Velika Nacionalna Regularna Loža Monaka je osvećena od strane Ujedinjene Velike Lože Engleske u saradnji sa Velikom Ložom Nemačke i Nacionalnom Velikom Ložom Francuske; Osveštana je Velika Loža Albanije u Tirani od strane Velikog Orijenta Italije; 28 regularnih Velikih Loža, uključujući i šest iz Sjedinjenih Država i jedna iz Kanade, suspendovale su bratske odnose sa Velikom Nacionalnom Ložom Francuske; Velika Loža Tahitija je konstituisana od strane tri lože koje su imale povelje Nacionalne Velike Lože Francuske;